VENTILATION/INJUSTERING

INJUSTERING

Injustering är något vi har stor erfarenhet av. Det gäller såväl vid installation av nya ventilationssystem som vid befintliga.
Ett ventilationssystem kräver en bra injustering för att fungera som det ska, och samtidigt kunna leverera kapacitet under en lång tid. Injustering är den huvudsakliga komponenten för att rätt mängd luft ska fördelas i den byggnad som ventilationssystemet betjänar.
Vi tar detta moment på största möjliga allvar och arbetar med den expertis som krävs för att uppnå bästa tänkbara resultat.

VENTILATION


OVK

INJUSTERING

INSTALLATION

MONTAGE

RADONMÄTNING

REFERENSOBJEKT 


SVETSARVÄGEN

MILSTENSKOLAN

SANDVIKSSKOLAN