VENTILATION/OVK

OVK

Vi utför OVK – obligatorisk ventilations kontroll – och har gjort så i många år. OVK är grundförutsättningen för att se hur ett ventilationssystem fungerar. 
I vårt arbete med OVK arbetar vi strukturerat och systematiskt efter de förordningar som finns. Vi strävar hela tiden efter att utföra ett så gediget arbete som möjligt, och vår ambition är att ständigt föra dialog med vår beställare.
Vi arbetar i alla typer av fastigheter som skolor, kontor, bostäder och industrilokaler.
Behövs åtgärder i form av service eller injustering så hjälper vi till med också.

VENTILATION


OVK

INJUSTERING

INSTALLATION

MONTAGE

RADONMÄTNING

REFERENSOBJEKT 


 SVETSARVÄGEN

MILSTENSKOLAN

SANDVIKSSKOLAN

MER FRÅN OSS


NYHETER

KONTAKT

HYRA SÄLENSTUGAN

VVS-TIPS